Open Tumble & Stunt - Open Parkour 

*Open Gym times start January 6th, 2020

Open tumble

FRIDAY 6:00PM

SATURDAY 2:30PM

SUNDAY 10:00AM

$10 Non-member

$5   Member

open parkour

SUNDAY 4:30PM

2 HOUR OPEN 

$15 Non-member

$10   Member

© 2020 Milwaukee Reign, LLC 

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon